W których krajach należy wyjątkowo uważać na mandaty?

Mandaty powinny działać przede wszystkim prewencyjnie. W niektórych krajach Europy wysokość grzywny za wykroczenia drogowe, skutecznie odstrasza kierowców od brawurowej i nieostrożnej jazdy, przekładając się na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Poniżej prezentujemy listę państw europejskich, w których przekroczenie przepisów może kosztować majątek.

Austria
W Austrii rozpiętość grzywny nałożonej na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość jest dosyć szeroka. Za drobne odchylenia od normy kierowca zapłaci kilkadziesiąt euro, ale prawdziwi piraci drogowi, przekraczający dopuszczalną prędkość o 50 km/h zapłacą nawet ponad 700 euro!

Francja
We Francji ustawionych jest wiele fotoradarów, a ulice przemierza duża ilość nieoznakowanych samochodów, wyposażonych w urządzenia rejestrujące prędkość. Warto zwrócić uwagę na to, że we Francji obowiązuje zakaz korzystania z antyradarów. Kierowca posługujący się tego typu urządzeniem lub choćby aplikacją w telefonie, zostanie ukarany mandatem w wysokości 1 500 euro! Jest to także najsurowsza kara za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Wielka Brytania
24.04.2017 w życie weszły nowe przepisy, zaostrzające kary nakładane na kierowców za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Kierowcy poruszającemu się o 20 mph za szybko w strefie z ograniczeniem prędkości do 20 lub 30 mil na godzinę, grozi kara w postaci utraty prawa jazdy na okres od 7 do 56 dni.

Niemcy
Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h w obszarze zabudowanym lub o 40 km/h poza obszarem zabudowanym, grozi mandat wartości 360 euro, ponadto kierowca traci prawo jazdy na minimum miesiąc. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi karą w wysokości do 1 500 euro oraz pozbawieniem prawa jazdy.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy