Transport intermodalny w Europie – unifikacja norm i innowacyjne terminale przeładunkowe.

Transport intermodalny polega na przewożeniu towarów, więcej niż jednym środkiem transportu, przy wykorzystaniu tej samej jednostki ładunkowej, na całej trasie dostawy. Wartość światowego handlu wciąż rośnie, więc na globalnym rynku dochodzi do ujednolicenia norm i sposobów dostarczania ładunków. Nowoczesna logistyka wymusza połączenia wielu gałęzi transportu, a gigantyczne terminale przeładunkowe powstają w kolejnych krajach Europy. Już wkrótce konsolidacja wszystkich form przewozów towarowych, będzie odgrywać kluczową rolę w procesie transportowym i wpływać na rozwój całej branży.

Te same jednostki ładunkowe

Kombinowana forma dostawy zwykle polega na połączeniu transportu samochodowego z transportem kolejowym. Przewoźnicy dostarczają lub odbierają ładunki, które najczęściej są umieszczone w kontenerach i przewożone pociągami za pomocą specjalnych wagonów – platform. Logistycznie trasa jest zaplanowana w taki sposób, aby odcinek przewozu za pomocą auta, był możliwie najkrótszy. Kluczowy dla całego procesu jest sprawny przeładunek kontenerów z jednego środka transportu na drugi. W centrach logistycznych używa się do tego specjalistycznych suwnic i dźwigów.

Impulsem do rozwoju intermodalnych form transportu,  jest również globalizacja i wzrost popytu na przewozy towarowe drogą morską. Porty morskie notują obecnie kilkukrotny wzrost obrotów kontenerowych, co przekłada się na inwestycje w transport kombinowany i infrastrukturę.

Szybko i tanio

Wzrost wartości światowego handlu powoduje duże obciążenie całej infrastruktury szlaków tranzytowych. Drogi i przejścia graniczne są zatłoczone, a dostawy intermodalne z uwagi na duże wolumeny przewożonych towarów, traktowane są w priorytetowy sposób i mogą się szybciej przemieszczać. Eksperci zgodnie przyznają, że udział przewozów intermodalnych będzie stale wzrastał, ponieważ konkurencja dotycząca czasu dostaw jest ogromna, a kontrahenci wybierają najbardziej optymalne rozwiązania.

Unifikacja jednostek ładunkowych umożliwia również zastosowanie różnych sposobów załadunku i rozładunku, co podnosi dostępność i jakość usług transportowych. Mniejsze jest także ryzyko uszkodzenia przewożonego towaru.

W Polsce brakuje infrastruktury kolejowej

Polska zajmuje dopiero ósme miejsce w Unii Europejskiej pod względem wykorzystania możliwości transportu intermodalnego. W naszym kraju brakuje odpowiedniej infrastruktury drogowej, a szlaki kolejowe są jeszcze modernizowane, w celu poprawy terminowości kursowania pociągów. Przeszkodą są też zawiłe procedury przy organizacji dostaw oraz brak standaryzacji jednostek ładunkowych. Nasz kraj ma jednak ogromny potencjał, który przede wszystkim wynika z położenia na głównych szlakach tranzytowych Europy.

Polska nie odbiega od europejskiej średniej, jeżeli chodzi o ilość terminali przeładunkowych, ale problemem jest niski stan techniczny torów, które do nich prowadzą. Uniemożliwia to wykorzystanie pełnej wydajności centrów logistycznych i ogranicza wolumeny przewożonego towaru. Jeżeli nasz kraj odpowiednio zainwestuje środki w rozwój transportu intermodalnego to śmiało będziemy mogli konkurować z europejskimi liderami. Optymistycznie rokują, także projekty związane z handlem z Chinami.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy