Przewozy międzynarodowe – licencja

Działalność transportowa, której celem jest świadczenie usług w zakresie przewozów międzynarodowych, jak łatwo się domyślić, jest obarczona posiadaniem uprawnień, które pozwalają na jej legalne prowadzenie. Całkiem niedawno do prowadzenia wystarczyło posiadanie koncesji, ale zmieniły i zaostrzyły to mocno nowe przepisy – po to, by dostarczać klientom jeszcze lepsze usługi.
Aby otrzymać licencję na świadczenie usług związanych z przewozami międzynarodowymi, co najmniej jeden z członków przedsiębiorstwa powinien posiadać minimum 3-letnią praktykę w wykonywaniu zleceń, w ramach krajowej spedycji. Równie ważne jest posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, które przewoźnik musi wyrobić sobie na własny rachunek, zaliczając obie części egzaminu: praktyczną i teoretyczną. Dodatkowe kryteria to spełnienie warunków w zakresie osiągnięcia odpowiedniej zdolności finansowej oraz dobrej reputacji.

Opłaty za licencją

Aby uzyskać licencję należy uiścić konkretne opłaty. Ich wielkość będzie zależała wyłącznie od jednego czynnika: okresu ważności. Najpierw jednak trzeba zapłacić za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które kosztuje 1000 PLN. Przy samej licencji, opłata za udzielenie na okres nieprzekraczający pięciu lat wynosi 4000 PLN (oraz każdorazowo 440 PLN za pojedynczy wpis z licencji). Za dokument ważny od 5 do 10 lat zapłacimy dokładnie 2x więcej.

Utrata licencji

W przypadku gdy posiadacz licencji nie dotrzymuje warunków zawartych umów, nie przestrzega przepisów prawnych czy nawet gdy przez okres pół roku nie wykona zlecenia z zakresu transportu drogowego w trybie międzynarodowym – licencja może być bardzo szybko utracona. Utracenie takiej licencji może z kolei stanowić nawet o upadłości przedsiębiorstwa. O ponowne jej uzyskanie możemy się starać dopiero po 2 latach od zapadnięcia decyzji o utracie.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy