Program 500+ dla przewoźników – podwójne korzyści naprawy w Hussar Angels

Oszczędności związane z naprawami taboru, to bardzo ważny element działalności przedsiębiorstwa transportowego, który szybko przekłada się na zyskowność biznesu. Niektóre awarie przyczyniają się, także do uszkodzenia ładunku, generując w ten sposób dodatkowe koszty. Znaleźliśmy rozwiązanie, dzięki któremu szybko naprawisz auto, a jednocześnie doskonale zabezpieczysz przewożony towar.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Jednostki mobilne Hussar Angels codziennie pomagają dziesiątkom polskich przewoźników w Europie Zachodniej. Nasi mechanicy przywracają do sprawności unieruchomione pojazdy, usuwając usterki bezpośrednio przy drodze. Teraz dodatkowym atutem naprawy w naszym serwisie, jest zabezpieczenie plandeki i lepsza ochrona przewożonego ładunku. Zamawiając usługę za min. 500 euro, otrzymasz zestaw do łatania plandek hPLAST Ultra. W razie uszkodzenia poszycia przestrzeni ładunkowej, kierowca będzie mógł samodzielnie usunąć usterkę, bez konieczności szukania zagranicznego serwisu i dodatkowych opłat. W ten sposób nie marnujesz czasu, paliwa, a auto nie traci miejsca w kolejce do załadunku lub rozładunku.

Tel. 605 290 000

Zadzwoń w razie usterki pojazdu na Zachodzie Europy. Oferujemy pomoc polskojęzycznego zespołu, dostępność 24/7 i markowe części od najlepszych producentów.

Zespół Hussar Angels – pomagamy w trudnych sytuacjach na drodze!

Zapoznaj się z regulaminem programu.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy