Co z przeciążonymi ciężarówkami w PL?

Jedna na trzy ciężarówki w PL jest przeciążona – wynika z najnowszych badań, ale opracowywane technologie pozwolą na zważenie każdej ciężarówki w czasie przejazdu. Będą też kary dla kierowców przeciążonych pojazdów.

Według szacunków nawet co trzecia ciężarówka poruszająca się po drogach w Polsce jest przeciążona, a kontrolujący inspektorzy transportu drogowego kontrolują w ciągu roku ledwie 20 tys. pojazdów ciężarowych. Jednak dzięki nowoczesnym narzędziom jest możliwość automatycznego wykrywania i identyfikowania pojazdów przeciążonych lub zbyt wysokich bez ich zatrzymywania. Opracowywana technologia pozwali ocenić nacisk osi pojazdu na nawierzchnię drogi podczas przejazdu poprzez pole pomiarowe – będą to czujniki i pętle indukcyjne umieszczone w pasie ruchu. Docelowo system ma być przystosowany również do estymowania warunków panujących na drodze oraz wokół drogi.

Czym jest system NeuroCar? Działa on na zasadzie technologii przetwarzania obrazów cyfrowych na bazie strumienia wideo z kamery zamontowanej w pasie drogowym. Pojazd będzie można zidentyfikować dzięki rozpoznaniu napisu na tablicy rejestracyjnej, ale także producenta samochodu, modelu lub koloru. Dzięki dodaniu takich funkcjonalności, m.in. dynamicznego ważenia oraz klasyfikacji pętlowej pojazdów, system ten będzie w stanie aktywnie wspierać kontrolę drogową oraz mocno ją przyspieszać.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy