Braki kadrowe w polskim transporcie drogowym. Niepokojąco wzrasta średni wiek kierowców zawodowych.

Polska branża transportowa rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a przewoźnicy błyskawicznie zdobywają kolejne europejskie rynki. Jednak za szybkim tempem wzrostu, nie nadąża rynek pracy, na którym według ostrożnych szacunków brakuje ponad 100 tys. kierowców zawodowych. Przewoźnicy uzupełniają braki kadrowe pracownikami ze Wschodu, ale nawet to nie wystarcza do zniwelowania niedoborów kadrowych i ustabilizowania sytuacji, wśród przedstawicieli tego zawodu.

Imponujące statystyki rozwoju

W Polsce działa ponad 100 tys. firm transportowych, które posiadają około 800 tys. zarejestrowanych pojazdów. Przytoczone statystyki rzeczywiście robią wrażenie i pokazują potęgę krajowej branży przewozów towarowych. Jednak nowoczesny tabor, innowacyjność i konkurencyjne stawki nie wystarczą, do zachowania obecnego tempa rozwoju. W polskim transporcie od kilku lat brakuje „rąk do pracy”, a deficyt wykwalifikowanych i doświadczonych kierowców, nie pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału wielu przedsiębiorstw.

Problem dla całej gospodarki

Problemy kadrowe przewoźników to również kłopot dla całej krajowej gospodarki, ponieważ branża transportowa ma spory udział w budowaniu rodzimego PKB. Eksperci przekonują, że konieczne jest dopasowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy i kształcenie w zawodach, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom pracodawców. W Polsce do zniwelowania niedoborów potrzebny jest roczny przyrost kierowców w wysokości 60 tys., ale taka liczba wydaje się obecnie nieosiągalna. Sytuację w niewielkim stopniu poprawia zatrudnianie pracowników z Ukrainy i Białorusi. Liczba kierowców ze Wschodu, którzy jeżdżą w polskich firmach podwoiła się w zeszłym roku, ale zasoby kadrowe tamtejszych rynków pracy, również kurczą się bardzo szybko i niedługo może dojść do ich wyczerpania.

Nie tylko u nas brakuje kierowców

Ogólnoświatowe zapotrzebowanie na usługi transportowe stale rośnie, ze względu na rozwój globalnej wymiany handlowej i łatwiejszy dostęp do rynków zbytu. Problemy braku kierowców występują także w całej Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W niektórych krajach sytuacja jest wręcz krytyczna, a deficyty kadrowe doprowadziły do całkowitego zahamowania rozwoju i inwestycji w branży.

Kierowcy się starzeją

Prawie 60% przewoźników już dziś przyznaje, że ma kłopoty z zatrudnieniem, ale niepokojąco wysoki jest także wiek polskich kierowców. Biorąc pod uwagę, że liczna grupa może w najbliższych latach odejść na emeryturę, problemy polskich firm mogą się jeszcze pogłębić. Mimo bardzo wysokich zarobków, które często są nieadekwatne do kwalifikacji i doświadczenia, na rynku brakuje następców do zapełnienia luki.

Potrzeba rozwiązań systemowych

Związkowcy branży transportowej przekonują, że konieczna jest ingerencja na szczeblu rządowym, która zmieni podejście całego systemu do zawodu kierowcy. Oprócz reformy struktury kształcenia, rynek pracy potrzebuje, także obniżenia kosztów zdobycia uprawnień do pracy i regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Na razie dokonano zmian w szkolnictwie, przywracając naukę w zawodzie kierowca-mechanik, ale to kropla w morzu potrzeb całej branży transportowej.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy