Bez poślizgów na rynku

W Polsce sprzedaje się co roku około 10 mln sztuk opon. Choć wolumen utrzymuje się na podobnym poziomie już od kilku lat, nie oznacza to, że na rynku nie ma żadnych zmian. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) wynika, że w minionym roku można było zauważyć wyraźny wzrost popytu ma ogumienie do aut osobowych, lekkich dostawczych oraz SUV-ów, a zwłaszcza do motocykli. Popyt na te typy opon samochodowych wzrósł w minionym roku odpowiednio o — 7 proc., 4 proc. i 9 proc., zaś na opony do jednośladów — aż o 25 proc.

Spada natomiast zainteresowanie ogumieniem do cięższych pojazdów. Opon do ciężarówek sprzedano w 2017 r. o 1 proc. mniej niż rok wcześniej, przemysłowych (np. do maszyn budowlanych) — o 4 proc., a opon rolniczych aż o 26 proc. Był to już kolejny rok, w którym popyt na ten ostatni rodzaj ogumienia się kurczy (w 2016 r. spadł o 18 proc.).
Polacy coraz chętniej montują w swoich samochodach opony całoroczne. Ich sprzedaż w 2017 r. wzrosła aż o 29 proc., podczas gdy opon zimowych kupiono w zeszłym roku o 11 proc. więcej niż rok wcześniej, natomiast letnich — tylko o 1 proc. więcej. Dynamika polskiego rynku jest znacznie mniejsza niż europejskiego. W Europie sprzedaż ogumienia do motocykli wzrosła w 2017 r. o 2 proc., do lekkich samochodów (osobowych, dostawczych i SUV-ów) — zaledwie o 1 proc., do ciężarowych nie zmieniła się. Spadek w segmencie opon rolniczych też okazał się łagodniejszy niż w Polsce — wyniósł około 10 proc.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy