Truck Forum & Awards 2017 – przyszłość branży transportowej

Przyszłość międzynarodowego transportu, ewolucja runku samochodów ciężarowych, samozatrudnienie kierowców oraz płaca minimalna w Europie – to tematy, które poruszane były podczas Truck Forum & Awards. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży transportowej, które odbyło się 8. czerwca w Warszawie, a wśród gości i prelegentów znaleźli się najwięksi przedsiębiorcy z kraju, odpowiedzialni za szereg innowacyjnych rozwiązań i koncepcji, pozwalających wkraczać przewoźnikom w nową erę transportu. Jedno z wystąpień poprowadził Mariusz Hendzel, ekspert z kancelarii transportowej ITD-PIP, który podjął kwestię płacy minimalnej w krajach europejskich.

Cykliczne spotkanie Truck Forum & Awards, zrzeszające największych przedstawicieli branży transportowej w Polsce, stanowi przede wszystkim doskonałą okazję do wysłuchania prelekcji rzeszy ekspertów i nawiązania nowych relacji biznesowych. Przyszłość międzynarodowego transportu, ewolucja runku samochodów ciężarowych, najnowsze trendy w transporcie i logistyce, samozatrudnienie kierowców oraz płaca minimalna w Europie, to zaledwie kilka tematów, jakie poruszone zostały na konferencji towarzyszącej Truck Forum & Awards 2017.

Najgłośniejszym tematem ostatnich miesięcy są aktualne zapisy prawne, dotyczące płacy minimalnej na terenie krajów Europy oraz ich prognozowane modyfikacje. Wielu cennych i uspokajających dla przedsiębiorców informacji oraz porad podczas czwartkowej konferencji przekazał ekspert kancelarii transportowej ITD-PIP, Mariusz Hendzel, należący do grona prelegentów. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. problem różnych systemów podatkowych, które nie wymagają oskładkowania kwot wypłacanych tytułem zwrotu kosztów delegacji, a stanowią element płacy minimalnej w UE. Ekspert wyjaśniał, dlaczego w związku z tym tak ważne jest, by każda firma samodzielnie wyznaczyła sobie zasady postępowania, które z jednej strony wypełnią obowiązki administracyjne, a drugiej pozwolą funkcjonować na rynku usług transportowych w całej Europie.

Mająca niedawno miejsce kolejna edycja Truck Forum & Awards 2017, była także idealną okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych. Kilkanaście firm biorących udział w wydarzeniu przedstawiło swoje zapotrzebowanie na usługi z zakresu transportu i logistyki. W związku z czym spotkanie zaowocowało nawiązaniem wielu nowych relacji handlowych.


Źródło: www.etransport.pl, ITD – PIP

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy