Rejestracje samochodów – grudzień 2017

Statystyki rejestracji samochodów osobowych i dostawczych w grudniu 2017

Nagromadzony wynik w 2017 roku stanowczo wzrósł. W łącznej grupie samochodów osobowych i dostawczych, poszerzył się o pół miliona nowych rejestracji i wyniósł 547 342 szt. Pomimo pewnych utrudnień w końcówce roku, wynik jest wyższy o 15,0% niż w roku 2016.
Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej wyniosło +9,4%, nie było ono jednak tak imponujące jak w pozostałych miesiącach, gdzie wskaźniki sprzedaży wielokrotnie osiągały liczby dwucyfrowe. W urzędach występowały komplikacje przy rejestracjach, wpływ miały na to dwa czynniki. Pierwszy to niezakończona stabilizacja systemu CEPiK 2.0, drugi natomiast to nieznajomość programu przez urzędników. Grudzień zakończył się również na poziomie wyższym niż poprzedni miesiąc o 13,8% (+6 595 szt.).

Nowe samochody dostawcze

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu br. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, sprzedaż wzrosła o 6 221 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. Porównując sprzedaż detaliczną, która uzyskaliśmy w listopadzie, sprzedaż w grudniu zwiększyła się o 18,2%. Reasumując, dzięki tak mocnemu zakończeniu roku przewaga została utrzymana, a rok 2017 stał się rekordowym. Rejestracje samochodów dostawczych w całym 2017 roku wyniosły 60 990 szt., więcej o 1 179 szt. niż w poprzednim.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w grudniu 2017r. zarejestrowano 48 011 szt. Taki wzrost można zaobserwować już 33 miesiąc z rzędu. Ostatni kwartał ubiegłego roku rozpoczął się bardzo dynamicznie w październiku (40,5 tys. szt.), jeszcze większy w listopadzie(42,4 tys. szt.), grudzień pomimo, iż był o dwa dni robocze krótszy niż rok wcześniej oraz gdzie proces rejestracji nie przebiegał idealnie zamknął się rekordowo wysoko. W całym 2017 roku zarejestrowano 486 352 nowych samochodów osobowych, o 16,9% więcej niż w 2016r.

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy