AKTUALNOŚCI

Zatrudniamy kierowców ze Wschodu – kilka porad Z powodu emigracji zarobkowej Polaków pracujących w branży transportowej jesteśmy zmuszeni do zatrudnienia zasobów ludzkich ze Wschodu. Jednak nie jest to jedyny czynnik sprzyjający temu rynkowi. Powodem jest też lojalność czy pracowitość tej grupy pracowników. Aby dokonać zatrudnienia należy zapoznać się z kilkoma ważnymi kwestiami. Nie trzeba posiadać ...

Część zamienne w cenie! Od kilku lat na rynku motoryzacyjnym można zaobserwować ...

Jak donoszą informacje z Gazety Wyborcze z dn. 27 marca: od 7 maja w Polsce będzie można ...

Od czasu przejęcie przez spedytora towaru do momentu jego dostarczenia spada na niego ...

scania

Pojazdy ciężarowe z logo skandynawskiego producenta zna niemal cały świat, a marka Scania ...

ceta

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), czyli kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa ...

Europa dwóch prędkości

Od kilku lat przywódcy największych europejskich państwa, mówią o idei podziału ...

MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU SPEDYCJI I LOGISTYKI

Dynamika zmian w branży transportowej jest bardzo duża, dlatego należy uważnie śledzić ...

ustawa o monitorowaniu przewozow

W Sejmie przegłosowano senackie poprawki do ustawy o monitorowaniu przewozu towarów. ...

wypadki i potracenia na poboczach autostrad

Usterka pojazdu, który porusza się po ruchliwej trasie, może wiązać się z dużym ...

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy

Polityka prywatności