AKTUALNOŚCI

By jeździło się bezpieczniej – plan naprawczy dla kierowców Jak pokazują statystyki na polskich drogach w 2016 roku miało miejsce ponad 33,5 tyś. wypadków, natomiast tych na kolei w 2015 roku już „tylko” 638. W ich wyniku śmierć poniosło 228 osób. Gorzej jest na drogach, gdzie rok później zmarło ok. 3 tyś. Dane pokazują, że ...

Zatrudniamy kierowców ze Wschodu – kilka porad Z powodu emigracji zarobkowej Polaków ...

Część zamienne w cenie! Od kilku lat na rynku motoryzacyjnym można zaobserwować ...

Jak donoszą informacje z Gazety Wyborcze z dn. 27 marca: od 7 maja w Polsce będzie można ...

Od czasu przejęcie przez spedytora towaru do momentu jego dostarczenia spada na niego ...

scania

Pojazdy ciężarowe z logo skandynawskiego producenta zna niemal cały świat, a marka Scania ...

ceta

Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), czyli kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa ...

Europa dwóch prędkości

Od kilku lat przywódcy największych europejskich państwa, mówią o idei podziału ...

MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU SPEDYCJI I LOGISTYKI

Dynamika zmian w branży transportowej jest bardzo duża, dlatego należy uważnie śledzić ...

ustawa o monitorowaniu przewozow

W Sejmie przegłosowano senackie poprawki do ustawy o monitorowaniu przewozu towarów. ...

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel. +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy