6 technologii, kóre zrewolucjonują branżę transportową do 2030 roku.

Badania firma audytorskiej Strategy& wchodzącej w skład grupy PWC pokazują innowacje, które całkowicie zmienią branże transportową w ciągu kolejnych lat. Badania te kładą nacisk na 6 głównych innowacji mających na celu zmianę funkcjonowania sektora. Digitalizacja branży transportu ładunków oferuje możliwość zmniejszenia liczby pośredników, oszczędność czasu i ułatwienie stosunków między różnymi aktorami sektora. Według badań, innowacje technologiczne pozwalają transportowcom na zmniejszenie kosztów na pojazd o 5% w 2020 roku  i o  30% w 2030 roku dzięki wprowadzeniu na rynek pojazdów ciężarowych w 100% autonomicznych. To zmniejszenie kosztów to głównie podzielenie przez 3 kosztów związanych z kierowcami.

Jazda autonomiczna.
Media często dyskutują o ciężarówkach autonomicznych. Za 10 lat pojazdy ciężarowe powinny pokonywać długie dystanse na autostradzie bez udziału kierowcy. W Europie Daimler i Freightliner przeprowadzili już kilka testów z udziałem ciężarówek autonomicznych. Start-up Otto, który został wykupiony przez Uber w 2016 roku stworzył system dla pojazdów ciężarowych pozwalający na jazdę bez kierowcy. W przyszłości jest możliwe również, że giganci tacy jak Google i Teslą będą mieć swoje autonomiczne samochody ciężarowe. Co do aspektów prawnych,  UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ogłosiła 23 marca 2016 roku zmianę w konwencji wiedeńskiej. Konwencja ta reguluje ruch drogowy od 1968 roku i narzuca trzymanie kierownicy przy pomocy dwóch rąk i bycie panem swojego pojazdu w każdej sytuacji. Ten tekst został zmieniony i zezwala na automatyczne systemy w pojeździe jeśli są one zgodne z reglamentacją ONZ  i mogą być kontrolowane i wyłączane przez kierowcę. Trzeba sprecyzować, że ta poprawka ogłoszona przez Unece nie wpłynie na artykuł 8 Konwencji Wiedeńskiej, który mówi, że każdy pojazd lub zestaw pojazdów poruszających się powinien posiadać kierowcę. Wejście w życie tych modyfikacji oznacza przekroczenie kolejnego etapu w rozwoju technologii pozwalających na jazdę pół – autonomiczną.

Komunikacja V2I: vehicle-to-infrastrucutre.
Badania opublikowane przez grupę PWC wyjaśniają, że technologie łączące pojazdy z infrastrukturą drogową rozwijają się coraz szybciej. Ta forma komunikacji pozwala na przesłanie w relnym czasie informacji na temat ruchu drogowego (korki, płynność) i na temat użytkowania infrastruktur przez kierowców (parking, stacja paliw itd). Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego, programy  3D mapping i GPS tracking są powoli instalowane w pojazdach ciężarowych. Trzeba sprecyzować, iż większość wypadków jest spowodowana przez błędy człowieka. To dlatego ciężarówki połączone między sobą i ze swoim środowiskiem pozwolą na rozwiązanie tego typu problemów.

Telediagnostyka.
Badania wykonane przez grupę PWC nawiązują również do technologii telediagnostyki. Pozwalają one na kontrolowanie stanu pojazdów na odległość i bez przerwy. Według badania ten typ technologii pozwala transporterom na więcej skuteczności w konserwacji swojej floty. W ten sposób długość życia pojazdów zwiększa się o  5%. W przypadku problemów, system telediagnostyki znajdujący się na pokładzie pojazdu może znaleźć najbliższą mechanikę pojazdową informując kierowcę o zaistniałym problemie.

Łańcuch zintegrowanych wartości.
To co badanie nazywa  « łańcuchem zintegrowanych wartości », to system informacji logistycznych przekazywanych w czasie rzeczywistym. Technika ta może połączyć wszystkie ogniwa łańcucha: od dostawcy części do magazynów poprzez dystrybutora aż do klienta. Dzięki tym całkowitym połączeniu między wszystkimi aktorami łańcucha logistycznego, ewentualne opóźnienia spowodowane wypadkiem lub korkami będą komunikowane adresatowi.

Komunikacja V2V : vehicle-to-vehicle.
Jedna z form komunikacji przyszłości wspomniana przez badania to pojazdy połączone między sobą. Jedna z technik to « platooning » który pozwala pojazdom ciężarowym na ekonomię paliwa. System platooning to zbiór pojazdów funkcjonujących jako jeden blok. Ta technika posiada wiele zalet jak np. zmniejszenie ruchu na drogach, mniejsze korki i zmniejszenie liczby kolizji na drogach. W kwietniu  2016r , kilku konstruktorów (Daimler Trucks, DAF, Man, Iveco, Scania i Volvo) wzięło udział w European Truck Platooning Challenge. Samochody ciężarowe wybrały się razem w pelotonie na drodze do portu w Rotterdamie. Każdy konstruktor wyruszył ze strategicznego punktu: Scania ze Szwecji, Man i Daimler z Niemiec, DAF i Iveco z Belgii. Pojazdy połączone dzięki Wi-Fi jechały jeden za drugim zachowując odległość 20 metrów. Operacja odbyła się bez żadnych problemów.

Platformy pozwalające połączyć ofertę i popyt.
Najnowsze technologie, które mogą za kilka lat całkowicie zmienić rynek transportowy to platformy mogące połączyć ofertę i popyt. Ciężarówki połączone z zarządzającym flotą i załadunkiem będą mogły same oceniać stopień wypełnienia pojazdu. Ta informacja zostanie automatycznie zakomunikowana na specjalizowanej platformie zajmującej się ułatwianiem kontaktu między poszukującymi ładunku i oferującymi transport. Istnieje już kilka platform proponujących tego typu usługi  np. Chronotruck lub Cargomatic.

Źródło: http://www.europa-ciezarowki.pl

Kontakt

Hussar Angels S.A.
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel: +48 605 290 000

NIP: PL 7010582154
REGON: 364631425
KRS: 0000620760
Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, kapitał opłacony w całości.


Potrzebujesz pomocy na drogach Europy?

Wypełnij formularz.

Hussar Angels S.A. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.

Rozwiń

Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63 (Spółka), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Rozwiń

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Angels S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Angels S.A. z siedzibą w Warszawie (02-781) przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63.

Czuj się bezpiecznie na drogach Europy